DIGITAL HÄLSOCOACHING

NYTT KONCEPT LANSERAS SNART.

Mer info kommer i mars 2022

De olika onlineprogrammen är helt digitala och du får material i olika steg allt eftersom programmet håller på. Tillgång till stöttning och rådgivning via Facebook ingår där du kan interagera med andra medlemmar samt även ställa frågor direkt till KostKroppKnopp. 

Läs mer om de olika programmen nedan.